Izolacje powłokowe

Budynek biurowy przy ul. Domaniewskiej w Warszawie

UNIBEP S.A. – wykonanie izolacji przeciwwodnej zbiorników, rampy zjazdowej, czapek kominowych

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie

UNIBEP S.A. – wykonanie izolacji przeciwwilgociowych stóp, ław oraz ścian zewnętrznych