Iniekcje

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipińskiej w Wołominie

Wspólnota Mieszkaniowa Lipińska 101 w Wołominie – doszczelnienie styku na uskoku stropu garażu podziemnego

Utrzymanie. Pomieszczenie techniczne tunelu W-Z w Warszawie

INTOP Warszawa Sp. z o.o. – wykonanie iniekcji żywicznej liniowej oraz kurtynowej

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Soletanche Polska Sp. z o.o. – naprawy rys i spękań w częściowo zalanym wodą betonowym korku pod płytą fundamentową oraz doszczelnienie połączeń sekcji ścian szczelinowych