HB Reavis Construction PL Sp. z o.o. – wykonanie izolacji przeciwwodnej zbiorników