Izolacje powłokowe stosowana do uszczelnienie podziemnej części budynku mają za zadanie ochronić przed wodą opadową oraz gruntową.

Hydroizolacja powłokowa powinna być wykonana dokładnie oraz powinna być zachowana ciągłość izolacji. Prawidłowe wykonanie hydroizolacji powłokowej zapewni 100% szczelność konstrukcji przez wiele lat.

Dodatkowo izolacje powłokowe zabezpieczają konstrukcję przed działaniem agresywnego środowiska oraz zawilgoceniem betonu. Ponad to izolacja powłokowa uszczelnia rysy powstałe w konstrukcji od skurczu oraz „pracy” konstrukcji.

Podczas wykonywania hydroizolacji należy zapewnić:

  • ciągłość izolacji
  • dokładne przyleganie izolacji powłokowej do izolowanej powierzchni
  • dodatkowe zabezpieczenie przerw roboczych i dylatacyjnych
  • zakończenie izolacji powłokowej ścian oraz płyty fundamentowej musi być zabezpieczone przed przedostawaniem się wody między izolację, a konstrukcję

Współpracujemy z wiodącymi producentami izolacji powłokowych na bazie bitumów oraz bentonitów. Jako hydroizolację płyty fundamentowej stosujemy głównie matę bentonitową, która doskonale się łączy z izolacją powłokową ścian na bazie bitumów.