Dla obiektów narażonych na działanie środowiska agresywnego nasza firma oferuje izolacje chemoodporne. Izolacja te stosowane są w celu zabezpieczenia powierzchni przed działaniem czynników niszczących, w tym substancji chemicznych.

Uzyskuje się ją powlekając lub oklejając powierzchnie stwardniałego betonu różnymi materiałami, które w wyniku reakcji chemicznych lub fizyko-chemicznych tworzą na powierzchni betonu warstwy ograniczające lub odcinające dostęp do konstrukcji środowiska agresywnego. Izolacja zabezpiecza dodatkowo beton przed korozją chemiczną oraz biologiczną. Materiały stosowane do izolacji charakteryzują się odpornością na siarczany i azotany. Powłoka zapobiega również przed przenikaniem wody gruntowej do zbiornika oraz zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu.