Iniekcje hydroizolacyjne, usługa uszczelniania budynków – naszą ofertę kierujemy nie tylko do wznoszących nowe obiekty, ale i do tych, którzy mają problemy z już istniejącą izolacją. W ramach wykonywanych usług oferujmy również likwidację przecieków przez konstrukcje budynku metodą iniekcji ciśnieniowej.

Iniekcje stosować można  do powierzchniowych uszczelnień zarówno poziomych, jak i pionowych; uszczelnień strukturalnych muru oraz uszczelnień przecieków przez rysy, pustki, dylatacje, do uszczelnień przejść instalacji rurowych itp., do zamykania rys i pęknięć, uszczelniania przerw roboczych przy betonowaniu oraz naprawy konstrukcji murowych. Iniekcja jest tylko metodą naprawy konkretnego uszkodzenia, nieeliminującą jednak przyczyn jego powstania.

Iniekcja pod ciśnienie polega na wypełnieniu miejsc przecieków żywicą. W ramach działalności naszej firmy dokonujemy napraw istniejących obiektów wykonanych zarówno z betonu jak i cegły.

Iniekcje uszczelniające najczęściej stosowane metody:

  • niskociśnieniową – stosowana jest ze względu na niewielkie wymagania w stosunku do sprzętu tłoczącego (ciśnienie do 0,4 MPa), do iniekcji żywicami epoksydowymi i poliuretanowymi oraz zaczynami cementowymi i mikrocementowymi. Nie należy jej stosować do iniekcji rys o szerokości poniżej 0,5 mm oraz do iniekcji w murach grubych (powyżej 50 cm)
  • wysokociśnieniową – powyżej 0,80 MPa
  • średniociśnieniową – ciśnienie do 0,8 MPa, stosowana jest przede wszystkim w murach o grubości powyżej 50 cm, do iniekcji uszczelniających przy przeciekach wody pod ciśnieniem, do iniekcji doszczelniających oraz do iniekcji szerokich rys (powyżej 1 mm)

Odpowiednie ciśnienie w procesie iniekcji jest jednym z najważniejszych parametrów decydującym o skuteczności wykonywanych robót.

Przed rozpoczęciem działań naprawczych należy przeprowadzić analizę przyczyn powstałych uszkodzeń, by podobne zjawiska nie pojawiały się w przyszłości. Następnie należy opracować plan naprawy, dobrać odpowiedni sprzęt oraz materiał. Prace wykonywane są zawsze z użyciem najlepszych materiałów na rynku o wysokiej lepkości oraz szczelności.