ADBUD sp z o. o. jest autoryzowanym wykonawcą hydroizolacji strukturalnych przy zastosowaniu produktów do uszczelnienia, ochrony i naprawy betonu Xypex. Od wielu lat realizujemy inwestycje z użyciem technologii Xypex, której  ideą jest działanie wewnątrz struktury betonu. Technologia krystalizacji Xypex oraz jej możliwości do rozwiązywania problemów z hydroizolacją w strukturach, w których tradycyjne systemy izolacyjne byłyby słabe lub wręcz nieskuteczne spowodował, że ten rodzaj uszczelnienia oraz naprawy betonu jest znany i popularny na całym świecie.

Xypex to technologia i produkty do strukturalnego uszczelnienia i ochrony betonu. Wyróżniającą cechą jest unikalna zdolność tworzenia nierozpuszczalnych struktur krystalicznych głęboko w porach i kapilarach betonu. Aktywne substancje chemiczne zawarte w produktach Xypex wykorzystują wodę jako środek migracji dla wnikania i postępowania w kapilarach betonu. Reakcje chemiczne pomiędzy Xypex-em i naturalnymi produktami ubocznymi hydratacji cementu powodują wytworzenie trwałych struktur krystalicznych, które zabezpieczają beton przed wnikaniem wody i agresywnych chemicznie substancji.

Zastosowanie Xypexu: uszczelnienie i ochrona fundamentów, budowli hydrotechnicznych, infrastruktury podziemnej, zbiorników, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, szamb, basenów, składowisk odpadów, silosów, prefabrykatów.

Do zalet izolacji wykonanych w tym systemie można zaliczyć:

  • zdolność samouszczelnienia rys o rozwartości do 0,4mm
  • zdolność do wgłębnej penetracji i formowania struktur krystalicznych na głębokość 30 – 35cm
  • odporność na agresję chemiczną w zakresie: 3 ≤ pH ≤v11 przy stałym kontakcie oraz 2 ≤ pH ≤ 12 przy kontakcie okresowym
  • atest PZH
  • zdolność do kożdorazowego uaktywnienia się procesów krystalizacji w obecności wody
  • odporność na wysokie ciśnienie hydrostatyczne (1,2 MPa)
  • odporność na działanie temperatury w granicach: -32°C do +130°C oraz okresowo -185°C do +1530°C