Soletanche Polska Sp. z o.o. – wykonanie izolacji styków ściana szczelinowa – płyta fundamentowa oraz izolacji przerw technologicznych